En Duft af Byens Linde fyldte alt

- Byhistorie og turistarbejde i Nyborg i 100 år.

af Jan Witzel

Denne bog fortæller Nyborg Turistforenings historie fra stiftelsen i 1899 til i dag. Man kan bl.a. læse at turistbureauet i byen har haft til huse i en frisørsalon i Korsgade. Simpelthen fordi Nyborgs første turistchef samtidig var barbermester.

 
 

Dage i Nyborg

af Preben Hahn-Thomsen

Bogen er en beskrivende guide til Nyborg by, hvor udvalgte steder sættes i et historisk relief. Bogen beskriver områder som fæstningen, vold-terrænet, og Nyborgs omegn 

 
 
 
 

Arrestforvarerens drenge

red. af Jan Witzel

 

Jubilæumsskrift udgivet i 2002 i anledning af Nyborg Biblioteks 100-års jubilæum.

Jubilæumsskriftet indeholder mange nyskrevne artikler om bibliotekets historie og arkitektur.

 
 
 
 
 
 

Fyns Historiske Herregårde: Holckenhavn

af M. Mackeprang

 

Heri fortælles om Holckenshavns bygningshistorie fra 1582 frem til bogens udgivelse i 1911. Bogen er illustreret med såvel fotos som stik af forskellig art. I første halvdel beskrives bygningshistorien mens anden halvdel indeholder en gennemgang af Holckenshavns ejere og besiddere.

 
 
 
 

Her sigtes med fornøjelse

- Fugleskydning i Nyborg i 200 år

af Jan Witzel

 

Det lokale fugleskydningsselskabs historie beskrives i tekst og billeder med vægt på traditionerne og ceremonierne. 

Man kan bl.a. læse om udmarchen, frokosten, de kvindelige skytter, fuglen, fuglekongerne og ministrene.

Bogen er rigt illustreret og der er gode oversigter over fuglekonger gennem tiden.

 
 

Husholdningsforeningen for Nyborg og omegn 50 år. 1901-1951

af Egon Trondal

 

Jubilæumsskrift udgivet i anledning af jubilæet den 2. januar 1951. Heri fortælles foreningens historie fra oprettelsen, bestyrelsens arbejde, økonomien, personalet og forskellige forretningsførere. Desuden indeholder bogen oversigter over medlemmernes handel og omsætning, dividenden samt en oversigt og bestyrelsens medlemmer og foreningens revisorer. 

 
 
 

Nyborg Kommuneatlas

En gennemgang af af Nyborg Kommunes bevaringsværdige bymiljøer og bygninger og om disses historiske og arkitektoniske kvaliteter

 
 
 
 
 
 
 

Vor Kongelige Fæstning Nyborg

af Bjørn Westerbeek Dahl

 

Nyborg var indtil 1869 en af Danmarks befæstede byer. Bogen "Vor Kongelige Fæstning Nyborg" omhandler selve fæstningsanlæggene. Bogen beskriver fæstningens historie fra middelalderen til nedlæggelsen i 1869.

Fæstningsværkernes anlægningshistorie, beliggenhed og konstruktion beskrives vha. kort og billeder.

Bogen er udstyret med tidstavler og stikordsregister.

 
 

Nyborg

- Danehoffernes by

af Johannes Høirup

 

Endnu en bog udgivet af turistforeningen. Denne er fra 1950. Opbygningen er næsten identisk med "Bogen om Nyborg" Først præsenteres Nyborg bys historie fra grundlæggelsen til tiden efter 1800 og derpå er der vandretursvejledning fra Havnen til Ravelinsvej. Der er også forslag til spadsereture udenfor voldgravene eks. til Holckenhavn og omkring Ladegårdssøen. Bogen indeholder fotos af seværdigheder som slot og landport, men også af eks. Nyborg Strand, lystbådehavn, samt luftfotos af området omkrig torvet.

 
 

Nyborg da voldene stod

af Henning Henningsen

Bogen er udgivet af bryggeriet Carlsminde i anledning af dets 125 års jubilæum i 1981. Bogen skildrer livet i Nyborg omkring år 1800 men hovedvægten ligger på beskrivelsen af fæstningen, byens huse og haver, havnen og militæret. Der er mange billeder i bogen eks. af Kongens Bastion, byliv i Nørregade og slottet før restaureringen i 1920. Desuden er bogen forsynet med et godt stikordsregister.

 
 
 

Færgen

- et Danmarksbillede på Storebælt

af Krass Clement

 

"Færgen" er en foto reportage fra foråret 1998 på vognmandsrutens færge "Difko Fyn" mellem Korsør og Nyborg. En stemningsmosaik fra en af færgens sidste ture.

 
 
 
 
 

Nyborg - før og nu

Dette årsskrift udvikles af Nyborg og Omegns Museer, Nyborg Lokalhistoriske arkiv, Museumsforeningen for Nyborg og Omegn samt Nyborg Bibliotek. I disse skrifter kan man læse mange om mange forskellige aspekter af Nyborgs historie, eks. om modstandsbevægelsen under besættelsen.

 
 
 
 

Nyborg Gymnasiums Kostskole 1940-1990

Jubilæumsskrift udgivet i anledning af kostskolens 50-års jubilæum. Her er kostskolens historie beskrevet fra mange forskellige vinkler. Etableringen af skolen i 1939 er godt beskrevet bl.a. med angivelse af de største kræfter bag. Der er også beretninger fra tidligere elever og lærere.

 
 
 
 

Nyborg i 800 år

af Preben Hahn-Thomsen

Dette tobindsværk beskriver Nyborgs historie hovedsageligt fra 1171 til 1971, men også med afsnit om ur- og oldtid. Denne samlede fremstilling er fint illustreret dels med tegninger dels med fotos. Bogen er detaljeret og indeholder bl.a. oversigter over Lensmænd på Nyborg Slot. Den største mangel ved dette hovedværk om Nyborgs historie er et stikordsregister. 

 
 

Nyborg Idrætspark 75 år

- En historisk beretning

af Allan Nielsen

 

Denne bog beretter om Nyborg Idrætspark fra indvielsen i 1926 frem til 2001. Der er også et afsnit om idrætslivet i Nyborg før 1926. Bogen er rigt illustreret - med billeder af opvisningshold i gymnastik og selve idrætsparken. En omfattende gennemgang af idrætsparkens historie. Der fortælles bl.a. om opførsel af klubhuse, lysanlæg og tennishallen.

 

Nyborg Kirke

af T. Løgstrup

 

Bogen beskriver kirkerne i Nyborg pastorat. Der er lagt vægt på bygningernes karakteristika og historiske tilblivelse. Bygningerne interiør beskrives og desuden omtales kirkerne omgivelser bl.a. forskellige mindesmærker.

 
 
 
 

Nyborg Kommunes Folkebibliotek 1902-1952

 - et historisk rids

af T. Brandt-Pedersen

 

Bibliotekets historie fra sagens begyndelse i 1901 med beskrivelser af bibliotekets første bestyrelse, bibliotekets tid i Baggers stiftelse, tiden i Mads Lerkes Gård, Apoteker Sibbernsens gave og bygningen af det nuværende bibliotek på torvet. Bogen rummer et par billeder med bibliotekets oprindelige udseende samt gadepartier fra Nyborg.

 
 

Nyborg Private Realskole 100 år

Festskrift skrevet i anledning af Nyborg Private Realskoles 100 års jubilæum i 1982. Skriftet indeholder en række beskrivelser af et antal perioder og episoder som giver et billede af skolens historie i perioden 1882-1982. Der er mange billeder i bogen af skolens elever, skolens ledere og lærere samt forskellige begivenheder eks. skolekomedien i 1958.

 
 
 

Nyborg Slot

af Otto Norn

 

Bogen er en beskriver slottets historie i almindelighed og  bygningshistorien i særdeleshed fra 1175 til 1950. Slottet beskrives i kort form på 25 sider og der er flere illustrationer af eks. slottets udseende i 1659 og fra opmålinger i 1754 og 1768.

 
 
 
 

Træk af Nyborg Vor Frue Kirkes historie 1388-1988

af Knud Hornbeck [et al.]

 

Denne bog beskriver kirken i afsnit dækkende historien indtil 1600 og fra 1700-1988. Kirkens inventar, mindetavler, epitafier mm. er udførlig beskrevet. Desuden er der omtaler af kirkens orgel, organister og koncerter samt kirkens kor. 

 
 
 
 

Refsvindinge

 - Træk af sognets historie

af Johs. Garnæs Pedersen

 

Refsvindinge sogns historie fra senmiddelalder til det 19. århundrede. Bogen indeholder en gennemgang af bøndernes liv mht. jordens dyrkning og økonomi, udskiftninger mm. Desuden indeholder bogen en beskrivelse af Refsvindinge kirke, Refsvindinge skole, smede, forsamlingshus, bogsamling og  andelsbrugsforening mm.

 
 

Smedene i Nyborg

af Tommy Rasmussen

Smede- og maskinarbejdernes fagforenings historie fra stiftelsen i 1898 til bygningen af vestbroen i 1990'erne. Bogen fortæller et fags udvikling igennem en håndfuld personer. Bogen indeholder også afsnit om fagpolitisk arbejde og en beskrivelse af afdelingen i tal. Der er masser af billeder bl.a. fra demonstrationer og fra det gamle Nyborg.

 
 

Sparekassen for Nyborg By og Omegn

Dette jubilæumsskrift udgivet i 1972 i anledning af sparekassens 125 års jubilæum indeholder fortrinsvis store farvebilleder af Nyborg og omegn. Her er bl.a. billeder af slottet, Nyborg Camping, Lykkesholm, hotellerne, Juelsberg Gods, Holckenhavn slot, Færgehavnen, Glorup Slot, Gamle huse i Skippergade, Rønninge Søgård samt sparekassens hovedkontor i Baggersgade.

 
 

Vi byggede broen

- Vestbroen

Heri gives en lang række personlige historier om arbejdet med bygningen af Storebæltsbroen. Bogen indeholder mange fotos fra arbejdet med broen. Desuden en komplet fortegnelse over de personer som var involveret i byggeriet.

 
 
 
 

Johan Jacob Encke

- Bygmester i Nyborg 1776-1818

af Knud Haugaard

 

Jacob Encke var bygmester og har haft stor indflydelse på Nyborgs udseende. Bogen her er dels en slægtshistorie om Encke-slægten dels en beskrivelse af de bygninger han opførte i og omkring Nyborg. Bogen er illustreret med både fotos og tegninger og har desuden et stikordsregister som muliggør søgning efter en bestemt lokalitet eller person.

 


 
 

Klik her for at se om "Bogen om Nyborg" er hjemme

 
 

Klik her for at se om "En duft af Byens Linde fyldte alt"

 
 

Klik her for at se om "Dage i Nyborg" er hjemme

 
 

Klik her for at se om "Arrestforvarerens drenge" er hjemme

 
 

Klik her for at se om "Fynske herregårde - Holckenhavn" er hjemme

 
 

Klik her for at se om "Her sigtes med fornøjelse" er hjemme

 
 

Klik her for at se om "Husholdningsforeningen for Nyborg og omegn" er hjemme

 
 

Klik her for at se om "Nyborg Kommuneatlas" er hjemme

 
 

Klik her for at se om "Vor Kongelige fæstning - Nyborg" er hjemme

 
 

Klik her for at se om "Nybor Danehoffernes by" er hjemme

 
 
 
 

Klik her for at se om "Nyborg da Voldene stod" er hjemme

 
 
 
 

Klik her for at se om "Færgen" er hjemme

 

Klik her for at se om "Nyborg - Før og Nu" er hjemme

 

Klik her for at se om "Nyborg Gymnasies kostskole" er hjemme

 

Klik her for at se om "Nyborg i 800 år" er hjemme

 

 

Klik her for at se om "Nyborg Kirke" er hjemme

 

Klik her for at se om "Nyborgs kommunes folkebibliotek" er hjemme

 

Klik her for at se om "Nyborg Private Realskole" er hjemme

 

Klik her for at se om "Nyborg Slot" er hjemme

 

Klik her for at se om "Nyborg - Vor Frue Kirke" er hjemme

 

Klik her for at se om "Refsvindinge" er hjemme

 

Klik her for at se om "Smedene i Nyborg" er hjemme

 

Klik her for at se om "Sparekassen for Nyborg og omegn" er hjemme

 

Klik her for at se om "Vi byggede broen" er hjemme

 

klik her for at se om bogen om "Johan Jacob Encke" er hjemme


 
 
Nyborg Lokalarkivs adresse og kontaktoplysninger